Torghatten: Sti til hullet i Torghatten/The path towards the tunnel in Torghatten

Posisjon start: N65°23.760′, E12°05.830′

Intro

Hullet i Torghatten har fascinert mennesker i uminnelige tider, og det er til og med knyttet et eget sagn til dannelsen av det. Her skal vi imidlertid konsentrere oss om geologien på stedet, slik du kan studere den på stien opp til selve hullet. Underveis vil du finne spor etter forskjellige former for påvirkning av landskapet, som også vil kunne være med å kaste lys over selve danningen av hullet gjennom fjellet.

The tunnel in Torghatten has fascinated people since ancient times, and there is even an old legend explaining how it was formed by a troll. Here, however, we shall concentrate on the geological history, which you can study on the path up to the tunnel. Along the way you will find traces of different geological forms, which give valuable information of how the tunnel through the mountain Torghatten was formed.

Geologisk bakgrunn/geological background

Den lokale berggrunnen i sørspissen av øykomplekset ved Torget består av granittisk gneis fra Prekambrium, 1880 – 1750 millioner år gamle, og er et lite grunnfjellsvindu omgitt av skyvedekkebergarter fra jordas oldtid, såkalte kaledonske bergarter dannet for 542 – 416 millioner år siden (se tidsskala her). Med granittisk menes at gneisen har samme kjemiske innhold som i en granitt.

Gjennom Kvartær-tida, de siste ca. 2 millioner årene av jordhistorien, har breer i gjentatte istider formet om landskapet i Skandinavia til det vi i dag kaller et alpint landskap. Vi vet mest om det som skjedde i siste istid, som varte fra ca. 115 000 til 10 000 år siden. Mesteparten av de små landformene vi finner i dag er dannet under eller etter siste istid, enten de er dannet ved avsetning av løsmasser eller ved nedtæring av berggrunnen.

Den skandinaviske innlandsisen var på sitt maksimale, for ca. 20 000 år siden, ca. 3200 meter på sitt tykkeste ved Bottenvika. Den tynnet ut mot brekanten; i Norge i vest langs Eggakanten der kontinentalhylla ender.  Breen presset ned jordskorpa, slik at havet sto høyere enn i dag når Torghatten smeltet fram fra innlandsisen for nesten 14 000 år siden

Derfor har landskapet ved Torghatten blitt omformet ved nedtæring av breen, av smeltevann fra breen, og av bølgene som har vasket helt opp til hullet i Torghatten.

På veg opp stien anbefaler vi tre stopp underveis for å studere nærmere spor etter geologisk omforming av landskapet, før du kommer opp til målet, hullet i Torghatten.

Lenker til enkeltlokalitetene:

Torghatten knapp1 norsk  Torghatten knapp 2 Norsk  Torghatten knapp 3 Norsk  Torghatten Knapp 4 Norsk

Mer om:

VRI_KnapperVRI_Knapper

The local bedrock in the southern tip of the isles at Torget consists of granitic gneiss from the Precambrian, 1880 – 1750 million years old, surrounded by so-called Caledonian rocks, formed 542 to 416 million years ago (see time-scale here).

Through the Quaternary Period, the last 2,6 million years of earth history, glaciers in repeated glaciations shaped the landscape of Scandinavia to what we today call an Alpine landscape. Last Ice Age, dated to 115 000 to 10 000 years before present, could in this context be characterized as recent history, but most of the small-scaled geological forms, both erosional and depositional, are created in this period. Click on thumbnail Quaternary to learn more about the period.

The Main Ice Sheet was  at its maximum, c. 21 500 years ago, c. 3200 meters at its thickest at the Gulf of Bothnia.  It thinned out to its ice-margin, in Norway in the west at the continental margin. The glacier pressured down the continental crust, and therefore the sea was higher than today when Torghatten was exposed by the retreating glacier nearly 14,000 years ago At Torghatten we may therefore find small-scaled landforms that has been formed by the glacier, by melt-water from the glacier, and by waves that has entered the tunnel in Torghatten.

On the way up along the path to the tunnel in Torghatten, we recommend three stops to study traces of the geological formation of the landscape.

Link to presentations:

Torghatten knapp1 Engelsk  Torghatten knapp 2 Engelsk  Torghatten knapp 3 Engelsk  Torghatten Knapp 4 Engelsk

More about:

VRI_KnapperVRI_Knapper

Én tanke på “Torghatten: Sti til hullet i Torghatten/The path towards the tunnel in Torghatten

  1. Tilbaketråkk: Een prachtig uitzicht in Torghatten | FishFreak Weblog

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s